سئوال، انتقاد و پیشنهاد
جهت ارائه پیشنهاد و انتقاد از سرویس‌ها یا واحدهای مختلف شرکت شبکه ارتباطات بلوط لطفاً فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید:
نام شما : (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل شما: (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ:
ورودی نامعتبر
موضوع: (*)
ورودی نامعتبر
متن پیام : (*)
ورودی نامعتبر
کدامنیتی: کدامنیتی:
ورودی نامعتبر