درخواست جبران خسارت(SLA)
 1. در صورت وجود مشکل در سرویس خود می توانید از طریق فرم ذیل، مشکل خود را ارسال نموده تا کارشناسان شرکت در کمترین زمان ممکن، نسبت به رفع مشکل و اضافه نمودن به مدت زمان سرویس معادل مدت زمان خرابی اقدام نمایند.
 2. (توضیح اینکه : جبران خسارت شامل مشکلات داخل ساختمان و اختلالات و قطعی خط تلفن مشترک نمی باشد. )
 3. نام مشترک :(*)
  ورودی نامعتبر
 4. شماره موبایل :(*)
  ورودی نامعتبر
 5. ایمیل شما:(*)
  ورودی نامعتبر
 6. تلفن مخصوص ADSL :(*)
  ورودی نامعتبر
 7. شهرستان :(*)
  ورودی نامعتبر
 8. نوع خرابی :(*)
  ورودی نامعتبر
 9. با پشتیبانی تماس گرفته اید ؟ :(*)
  ورودی نامعتبر
 10. مدت زمان مشکل سرویس : (*)
  ورودی نامعتبر
 11. تاریخ شروع خرابی :(*)
  ورودی نامعتبر
  فرمت : روز/ماه/سال [نمونه: 1391/01/01 ]
 12. ساعت شروع خرابی :(*)
  ورودی نامعتبر
  فرمت: (دقیقه:ساعت) [ نمونه: 19:33 ]
 13. شرح درخواست :(*)
  ورودی نامعتبر