نظرسنجی
 1. مشترک گرامی، شما می توانید میران رضایتمندی خود از خدمات شبکه ارتباطات بلوط را از طریق فرم زیر با واحد صدای مشتریان شرکت شبکه ارتباطات بلوط در میان بگذارید. این نظرات ما را در ارائه خدمات هرچه بهتر به شما یاری می کند.
 2. نام شخص حقیقی / حقوقی :(*)
  ورودی نامعتبر
 3. شماره موبایل :(*)
  ورودی نامعتبر
 4. ایمیل شما:(*)
  ورودی نامعتبر
 5. نوع خدمات : (*)
  ورودی نامعتبر
 6. شماره خط ADSL :
  ورودی نامعتبر
  فرمت : بدون صفر کدشهری [نمونه: 4133378900]
 7. نوع سرویس در حال حاضر :(*)
  ورودی نامعتبر
 8. شهرستان :(*)
  ورودی نامعتبر
 9. میزان رضایتمندی از تنوع خدمات :(*)
  ورودی نامعتبر
 10. میزان سهولت برقراری ارتباط و دسترسی به سامانه مشترکین:(*)
  ورودی نامعتبر
 11. میزان رضایت از تعرفه ها و نحوه قیمت گذاری :(*)
  ورودی نامعتبر
 12. میزان رضایت از سهولت و دسترسی به پشتیبانی :(*)
  ورودی نامعتبر
 13. میزان رضایت از نحوه پاسحگویی و پشتیبانی :(*)
  ورودی نامعتبر
 14. میزان رضایت از کیفیت خدمات خریداری شده :(*)
  ورودی نامعتبر
 15. میزان رضایت از نحوه اطلاع رسانی فروش و پشتیبانی :(*)
  ورودی نامعتبر
 16. میزان رضایت از نحوه اطلاع رسانی در وب سایت :(*)
  ورودی نامعتبر
 17. رتبه پیشنهادی شما در معرفی شبکه ارتباطات بلوط به دیگران :(*)
  ورودی نامعتبر
 18. نظرات و پیشنهادات :(*)
  ورودی نامعتبر
 19. کدامنیتی:
  کدامنیتی:
  ورودی نامعتبر