به سیستم پرداخت الکترونیک شبکه ارتباطات بلوط خوش آمديد.

مشتریان گرامی،

شما میتوانید با استفاده از کارتهای عضو شتاب، مبلغ صورتحسابهای صادره در تمامی زمینه ها را از طریق سامانه پرداخت الکترونیک شبکه ارتباطات بلوط پرداخت نمائید. دقت کنید که در قسمت موضوع پرداخت، شماره صورتحساب و توضیحات اضافی که لازم میدانید، حتما درج نمائید.

از طریق درگاه الکترونیک بانک ملت می توانید با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب اقدام به پرداخت وجوه خدمات و محصولات خود فرمائید.

بدین منظور داشتن شماره 16 رقمی کارت ، رمز اینترنتی کارت (قابل دریافت از طریق پایانه های خودپرداز بانک مربوطه) و پارامتر CVV2 (شماره 3 یا 4 رقمی مندرج بر روی یا پشت کارت) ضروری می باشد .

                 درگاه بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

               درگاه بانک سامان

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)