مشترک گرامی;
این امکان فراهم آمده است تا علاوه بر بهره گیری از پاسخگویی شبانه روزی کارشناسان مجموعه­‌ی پشتیبانی، برای رفع مشکلات احتمالی سرویس اینترنت خود و یا آگاهی بیشتر در این رابطه، از مجموعه فایل‌های راهنما در این قسمت استفاده نمایید

 

: Downloadلینک تست 

برای تست سرعت دانلود لطفا بر روی هر یک از لینکهای زیر کلیک کرده و اقدام به دانلود نمایید. با جمع نمودن سرعتهای دانلود به سرعت نهایی انتقال فایل دست می یابید.

                                                                     لینک1          لینک2       لینک3          لینک4         لینک5(دانلود سنتر)

 

 .می باشد ،ومنوها به صورت کشویی zip  و  pdf کاربران محترم فایلها به صورت

 رفع مشکلات احتمالی

راهنمای اتصال به اینترنت

متن شما ....

کندی سرعت

 

قطع و وصل شدن اینترنت

قطع و وصل شدن اینترنت
با توجه به خصوصیتهای ویژه فنآوری ADSL (که صدا و داد هها به طور مشترک از بستر آن، یعنی خط تلفن، عبور می کنند)T، شرایط فیزیکی
بر این فنآوری تاثیر گذاریِ بسیاری دارند و ممکن است سبب قطع و وصل شدن ارتباط اینترنت شما شوند.
یکی از مهم ترین علتهای قطع و وصل شدن ارتباط ADSL ، نویز روی خط است. برای برطرف نمودن آن، همه موردهای زیر را بررسی کنید:
- اگر گوشی تلفن بدون اسپیلیتر روی خط دارید، این گوشی را به اسپلیتر متصل کنید. نبودن این دستگاه ممکن است باعث ایجاد نویز شود.
- امکان خرابی اسپلیتر وجود دارد، پس بهتر است دستگاه اسپیلتر دیگری را مورد آزمایش قرار دهید.
- از نداشتن دو شاخه ضد برق مطمئن شوید.
چنانچه مشکل حل نشد، برای مشخص شدن علت آن، تنها مودم ADSL را به خط وصل نموده، همه گوشی ها و اسپلیترهای موجود روی این خط
را جدا کرده و قطعی و وصلی را دوباره بررسی کنید.

 

برطرف کردن نویز خط

متن شما ....

 

قطع بودن سرویس با وجود ثابت بودن چراغ لینک

قطع بودن سرویس با وجود ثابت بودن چراغ لینک
کاربر گرامی برای بررسی این مورد که چراغ لینک مودم شما ثابت است ولی هیچگونه ارتباط اینترنتی بر روی سیستم خود مشاهده نم ینمایید،
موراد ذکر شده را انجام دهید، اگر مشکل شما با موارد ذکر شده حل نشد با پشتبانی تماس حاصل فرمائید:
*ابتدا باید از ثابت بودن چراغ لینک مطمئن باشید.
*به وسیله فرمان Ping از ارتباط سیستم خود با اینترنت اطمینان حاصل فرمائید.
*از نبود پروکسی بر روی مرورگر خود مطمئن شوید.
*اگر با VPN ارتباط برقرار کرده بودید آن را قطع نمائید.
*در صورت داشتن شبکه داخلی مودم را از شبکه خارج نموده و بر روی تک سیستم بررسی نمائید.

 

مشکل خاموش بودن یا ثابت نبودن چراغ لینک

مشکل خاموش بودن یا ثابت نبودن چراغ لینک
مشترکین گرامی در نظر داشته باشید که در صورت خاموش بودن یا چشمک زدن لینک مودم ابتدا موارد ذیل را بررسی نمایید و در صورت عدم
رفع اشکال با کارشناسان پشتیبانی تماس حاصل فرمائید.
* در اولین مرحله مودم یکبار خاموش و روشن شود. ازعدم وجود ID Caller صفربند و دستگا ههایی که دارای مدار چاپی یا برد الکترونیکی
)پریز یا دوشاخه ضد برق( هستند روی خط مطمئن شوید و این موضوع از این لحاظ مورد توجه است که این دستگاه ها سیگنا لها را تضعیف
م یکنند و در نتیجه روی لینک تاثیر م یگذارند.
* در صورت استفاده از سانترال ابتدای خط اصلی تلفن را قبل از سانترال به پورت Line اسپلیتر نصب و کابل گوشی تلفن را به پورت
Phone اسپلیتر نصب نمائید و کابل مودم را به پورت Modem نصب نمائید. اگر این مراحل را اشتباه انجام دهید لینک ثابت نمیشود.
* در صورت رفع نشدن مشکل، درخواست م یشود تمام گوش یها و Splitter های روی خط خارج کرده و فقط مودم روی خط قرار گیرد.
*چشمک زدن یا خاموش بودن Link در مود مهای USB به PORT USB و یا نصب Software نیز بستگی دارد. مانند ) D-Link
DSL200 ( که با تعویض Port USB یا نصب مجدد برنامه، مشکل حل م یگردد.
* مشترک گرامی ممکن است شما دارای ۲ یا چند خط تلفن باشید که هنگام نصب کابل توکار کاب لهای این ۲ خط از کنارهم گذشته باشد و بر
روی خط غیر از ADSL تلفن ب یسیم یا فکس فعال باشد که نویز حاصل از این دستگاه بر روی خط ADSL تاثیر و باعث فرسایش خط گردد،
این امر باعث قطع شدن چراغ لینک و یا چشمک زدن لینک می شود.
* برای اطمینان بیشتر بوق بررسی شود. ممکن است خط تلفنی که بر روی آن ADSL دارید به دلیل پرداخت نکردن آبونمان قطع شده باشد.

 

سوالات متداول

پرسش های متداول
* چرا ADSL منزل ما با زنگ تلفن قطع م یشود؟ از آنجائیکه در فنآوری ADSL ، صدا و داد هها بصورت اشتراکی بر روی یک کانال، یعنی
زوج سیم مسی انتقال داده م یشوند، چنانچه شرایط لازم برای استفاده همزمان برقرار نباشد، م یتوانند روی یکدیگر اثر منفی بگذارند. با وجود
آنکه صوت و اطلاعات در گستره طیف فرکانسی زوج سیم مسی در مکا نهای مختلفی قرار داده م یشوند، اما این امکان وجود دارد که عملکرد
آنها روی یکدیگراثر نامطلوب بگذارد. برای جلوگیری ازاین موضوع باید از مدارساد های بنام Splitter استفاده شود.
قاعده براین است که برای هر ارتباط ADSL از دو Splitter استفاده م یشود که یکی در سمت مشترک و دیگری در مرکز مخابراتی نصب
م یشود. بدیهی است اگر از این دستگا هها برای گوش یهای تلفن یا ارتباط مودم خود استفاده نکنید، سرویس شما م یتواند دچار اختلال شود.

*آیا در خدمات ADSL پهنای باند مشتر یها را برای Download محدود کرد هاید؟ همانطور که م یدانید، سروی سهای ADSL بصورت
اختصاصی نبوده و پهنای باند ارائه شده در این سرویس بصورت اشتراکی است. به صورتی که پهنای باند مشخصی که بر اساس
استانداردهای موجود محاسبه م یشود، برای استفاده در اختیار بیش از یک مصرف کننده بصورت مشترک قرار داده م یشود. درای نصورت
بدیهی است هنگامی که برخی از کاربران از سرویس استفاده نکنند، امکان بهر هگیری از پهنای باند بیشتری برای سایرین وجود دارد.

*آیا سرویس ADSL نوع + و 2+ و ... هم ارائه م یکنید؟ تجهیزات شبکه ارتباطات بلوط قابلیت ارائه سروی سهای + ADSL+ ،ADSL 2 را
دارا است که در موارد مورد نیاز برای مشترک از این خدمات استفاده می شود.

*آیا سرویس ADSL نوع + و 2+ و ... هم ارائه م یکنید؟ تجهیزات شبکه ارتباطات بلوط قابلیت ارائه سروی سهای + ADSL+ ،ADSL 2 را
دارا است که در موارد مورد نیاز برای مشترک از این خدمات استفاده می شود.

 

آشنایی با خطای شماره ۶۵۱ سیستم‌عامل ویندوز ۷

آشنایی با خطای شماره ۶۵۱ سیستم‌عامل ویندوز ۷

.Error 651: The modem (or the connecting device) has reported an error
این Error معمولا در Windows 7 رخ می دهد.
این Error به چهار دلیل میتواند رخ دهد:
-1 ارتباط بین مودم و کامپیوتر قطع باشد. معمولا اگر کابل شبکه به کامپیوتر متصل نشده و Unplugged باشد، این Error
رخ می دهد.
-2 چراغ LINK مودم (یا همان چراغ ADSL ) روی مودم خاموش باشد.
-3 تنظیمات مربوط به مودم به هم ریخته باشد (معمولا اگر مودم Reset شود این اتفاق می افتد).
-4 مشکل از سمت سرویس دهنده اینترنت باشد یعنی سرور هیچ پاسخی نم یدهد.

 

آشنایی با خطای شماره ۶۷۸ سیستم‌عامل ویندوز

.Error 678: The remote computer did not respond. For further assistance click More Info or search Help and Support Center for this error number

 

 

آشنایی با خطای شماره ۷۱۸ سیستم‌عامل ویندوز

متن شما ....

 

آشنایی با خطای شماره ۷۶۹ سیستم‌عامل ویندوز

متن شما ....

 

آشنایی با خطای شماره ۸۱۵ سیستم‌عامل ویندوز ویستا

متن شما ....

 

 

سایت گوگل

متن شما ....

راهنمای نصب

آماده سازی شرایط محیطی نصب مودم ADSL

متن شما ....

راهنمای تنظیم‌های مودم ADSL مدل TP-Link TD-8901G

متن شما ....

راهنمای استفاده از اسپلیتر

متن شما ....

راهنمای عیب یابی مودم

متن شما ....

راهنمای ساخت Connection

Windows XP

متن شما ....

Windows Vista/7

متن شما ....

Leopard

متن شما ....

Fedora

متن شما ....

Ubuntu

متن شما ....

Windows 98-2000

متن شما ....

دریافت درایور

TP-Link

متن شما ....

D-Link

متن شما ....

ASUS

متن شما ....

ابزار تست    این ابزار جهت بالا بردن سرعت عیب‌یابی و بهبود خدمات پشتیبانی فنی می‌باشد.

  Ping Yahoo.com 
  Ping Gateway
  IP Config
  Firewall ON
  Firewall OFF
  MAC Address
  Network Connection
 Internet Option
  Du Meter