شماره حساب‌های بانکی شرکت شبکه ارتباطات بلوطمشترک گرامی خواهشمند است جهت تمدید و خرید سرویس‌های اینترنتی از حساب های:

 

********

به نام شرکت شبکه ارتباطات بلوط استفاده نمایید.


همچنین شما می‌توانید جهت واریز وجه از طریق کارت‌های عضو شتاب مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 5022291900030717 نزد  بانک پاسارگاد به نام شرکت شبکه ارتباطات بلوط واریز نمایید.

با تشکر